İLKELERİMİZ

* Entegre Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek

* Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip bunları firmamızın bünyesine oturtmak.

* Çalışanların kalite bilinci eğitim ve verimliliğini artırmak.

* Hatanın giderilmesi yerine planlama aşamasında hatayı önlemek.

* Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak.

* Müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

* Elektrik ve Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve şartlara uymak.

* Koşulsuz müşteri memnuniyetini hedeflemek.

* İş güvenliği ve çevre bilinci çerçevesinde çalışmak.

* İşimizi bir seferde doğru iyi ve eksiksiz yapmak.

* İş-süre planlarını referans alıp ona uygun çalışmak.

* Bütün bunları yaparken de paylaşmak ve geliştirmek konularındaki taahhütlerimiz ilkelerimizi oluşturmaktadır